Svensk översättning: Titgoutte
F.A.Q.

BOINCstats

BOINCstatsFörlorar jag poäng i mn kombinerade statistik om jag urkopplar alla mina maskiner från ett projekt?

Nej, poängen är som pengar i banken; de stannar där. Men du riskerar en splittad CPID: om CPID ändras, kan urkopplade projekt inte mera uppdatera CPIDn.
» Upp


Hur kan jag ha mera poäng än mitt team?

För detta behövs en del bakgrundsinformation om hur teampoäng fungerar i BOINC: Team får poäng av sina medlemmar, men endast poäng som en medlem förtjänar under sin tid som medlem av teamet. En medlem som redan har poäng tar inte dem med sig till teamet när han blir medlem. Endast hans nya poäng kommer också teamet till del.Så, om du redan hade poäng när du kom med i teamet, får teamet inte alla dina poäng. Om detta är ett litet eller nytt team kan det lätt hända att du har mera poäng än teamet.För nuvarande är det inte möjligt att räkna ut hur många poäng du bidragit till ditt nuvarande team. Därför är procenten baserad på ditt totala poängantal. Detta är inte alltid korrekt, men tyvärr kan vi inget göra.Det finns ett projekt där dessa regler inte gäller och alla dina poäng flyttar med dig till ett annat team. Detta projekt är Climate Prediction. Detta projekt följer tyvärr inte BOINC-reglerna.

» Upp


Hur ofta uppdateras BOINCstats?

BOINCstats pollar XML-uppdateringar varannan timme, och, om tillgängliga, nedladdar dem och läser innehållet in i databasen och uppdaterar poängställningar och rangordningar.

Data från denna uppdatering används till att visa aktuell poängställning och rang endast för statistiken.

Dessa stegvisa uppdateringar kräver en körtid mellan 15 minuter och upp till en timme.


Klockan 15:00 GMT varje dag importeras all ny data från XML-filerna till BOINCstats databasen. Nya användare/teams/länder läggs in i denna fas, och dags/vecko/månads -siffror kalkyleras. När det inte finns ny XML-fil för mer än en dag, visar statistiken noll poäng för dessa dagar.

Data från denna uppdatering används till att visa siffrorna på framsidan och sidorna över detaljstatistik.

Den dagliga uppdatering tar cirka 2,5 timmar att köra.


Denna samma uppdatering, men bara för datorerna, körs varje dag kl 01:00 GMT och slutförs inom cirka fem timmar.


Endast användare, teams, datorer och länder med minst ett (1) totalpoäng listas!


Medan en uppdatering körs förekommer ingen pollning av nya XML-filer. Av denna orsak kan tiden sedan senaste uppdatering vara mera än en timme.» Upp


Hur skapar jag min egen grafiska signatur?

Du måste känna till tre olika saker för att få detta att fungera:


För det första, hur sätta upp en signatur på den relevanta sajten; på en BOINC-sajt sök under forum-inställningar.


För det andra, hur inkludera en grafisk bild i en signatur. På BOINC-sajter finns det ofta en länk 'Hur använda BBtags' på de sidor där du kan använda dem. Om du inte kan finna hur göra dessa två saker, vänligen ställ frågan på relevant sajt - BOINCstats kan inte hjälpa dig vidare beträffande detta.


För det tredje, måste du veta vilken är URL för din statistikbanner:


En signatur-URL ser ut så här:

<font color="#0000FF">http://www.boincstats.com/signature/user_12345.gif</font>


Siffrorna ersätts med din egen BOINCstats ID-nummer. Du kan finna detta nummer på din sida för BOINC detaljstatistik.


HTML-exempel:
<font color="#0000FF"><img src="http://www.boincstats.com/signature/user_20820.gif"></font>


BB code -exempel:
<font color="#0000FF"></font>


Detta ger dig följande:

<img src="http://www.boincstats.com/signature/user_20820.gif">


Signatur-URL för teams ser ut så här:

<font color="#0000FF">http://www.boincstats.com/signature/team_12345.gif</font>


Siffrorna ersätts med ditt teams BOINCstats ID. Du kan finna detta nummer på teamets sida för BOINC detaljstatistik.


HTML-exempel:
<font color="#0000FF"><img src="http://www.boincstats.com/signature/team_712.gif"></font>


BB code -exempel:
<font color="#0000FF"></font>


Detta ger dig följande:

<img src="http://www.boincstats.com/signature/team_712.gif">


Om du lägger till "_banner" mellan ID-numret och ".gif" får du en signatur med projekten fördelade i två kolumner. Detta är praktiskt när du deltar i många projekt. Resultatet ser ut så här:


HTML-exempel:
<font color="#0000FF"><img src="http://www.boincstats.com/signature/user_20820_banner.gif"></font>


BB code -exempel:
<font color="#0000FF"></font>


Detta ger dig följande:

<img src="http://www.boincstats.com/signature/user_20820_banner.gif">


Detta fungerar likadant med teamsignaturen.
» Upp


Hur uträknas BOINstats-RAC (BS-RAC), och varför skall man använda det i stället för projekt-RAC ?

BS-RAC är det intjänade poängtalet under de senaste x dagarna dividerat med x, där x är antalet dagar i dagshistoriken (används även för 60-dagars historikgrafiken), med ett maximum på 60 dagar.Vissa projekt uppdaterar inte projekt-RAC på ett korrekt sätt, vilket gör denna RAC alltför hög eller alltför låg jämfört med realiteten.


BS-RAC är noggrannare en projekt-RAC för att den uppdateras varje dag tillsammans med den dagliga statistikuppdateringen och den representerar ditt sanna snittpoängtal per dag.

» Upp


Hur uträknas omkörningsfaktorn?

Först uträknas en poängrating för enheten i fråga (dator, användare, team, land) med följande formel:

poängrating = ( (senaste månads poäng / 30) * 3 + (senaste veckas poäng / 7) * 2 + (senaste dygns poäng) ) / 6.

Vi har också poängratingen för enheten precis ovanför denna enhet (som vi här kan kalla ledar-ratingen).

Om ledar-ratingen är större en poängratingen, är omkörningsfaktorn 0. Omkörning kommer inte att ske.

Sedan tar vi båda enheternas nuvarande poängtal och adderar poängratingen till dessa. Vi upprepar detta tills enhetens poängtal överskrider ledar-enhetens poängtal. Sedan kollar vi hur många gånger vi måste göra denna addering, och detta ger oss omkörningsfaktorn.
» Upp


Jag anslöt mig med olika namn i olika projekt.

Detta är inte ett problem. BOINCstats använder det vanligaste namnet. Så om du har fyra projekt under namnet John och tre under namnet Connor, kommer ditt namn att vara John i statistiken. Namnet för avslutade projekt beaktas inte.
» Upp


Jag använde olika epostadresser i olika projekt

Detta kan vara problematiskt. Epostadressen är en del av algoritmen som matchar en användare i olika projekt. Om epostadressen varierar, kan du bli med två BOINCstats -konton som inte kan förenas.


Detta kan endast lösas genom att gå skilt till varje projekt och försäkra att en och samma epostadress används i alla projekt.

» Upp


Jag har fått poäng men BOINCstats visar dem inte

BOINCstats är beroende av XML-outputen från projekten.


BOINCstats kollar XML-uppdateringar varannan timme, och, om tillgängliga, nedladdar dem och läser innehållet för att uppdatera senaste poängen.

En gång per dygn uppdateras all statistik, och all information från XML-filerna matas in i BOINCstats databasen.


Ibland kan det bli förseningar i XML-outputen, eller det saknas XML-output under en längre tid p.g.a. (server)problem hos projektet. När detta händer är det omöjligt för BOINCstats att updatera, och dina nya poäng kan inte visas hos BOINCstats innan XML-output är återupptagen.

» Upp


Jag har valt ett annat, icke-engelskt språk, men ibland ser jag engelska ord och meningar?

BOINCstats är fortfarande under utveckling. Sidor läggs till eller ändras. All sidor designas på engelska. För att förhindra att en sida blir utan text, visas all text antagningsvis på engelska om ingen text finns på det valda språket.

För grafik är det lite annorlunda. Programmet som genererar grafiken har ett begränsat teckenset. Ibland är det därför omöjligt att visa korrekt text på det valda språket, och engelska används i stället.

» Upp


Jag vill inte att BOINCstats visar min statistik (mera)

Om du vill att din statistik tas bort från BOINCstats, måste du förstå att denna statistik inte härrör sig fån BOINCstats utan exporteras från de olika projekten du deltar i. Om projekten dårifrån din statistik kommer är fortfarande aktiva, kan de avlägsnas från BOINCstats endast genom att gå till varje enskilt projekts websidor och antingen ta bort eller anonymisera kontot där, eller, om du använder BAM!, använda BAM! till att anonymisera projektkonton, men du kan inte avlägsna konton!

Om projektet inte längre är aktivt, kan du begära anonymisering i forum (avdelning "BOINCstats general&quot. Konton kan inte avlägsnas! Skicka inte epost eller privatmeddelanden, dessa ignoreras! När du begär anonymisering i forumet, har andra användare möjligheten att protestera om kontots ägoförhållande inte är klart.
» Upp


Måste jag registrera mig på BOINCstats för att använda statistiken?

Du behöver inte registrera dig på BOINCstats för att använda statistiken på denna sajt. Allting på denna sajt är tillgängligt för alla.
» Upp


Måste jag vara medlem av BOINCstats -teamet för att använda statistiken?

Du behöver inte vara medlem av BOINCstats -teamet för att använda statistiken på denna sajt. Allting på denna sajt är tillgängligt för alla.
» Upp


När är en entitet aktiv?

En entitet är aktiv när den har beviljats poäng under de senaste 30 dagarna.

» Upp


Vad är ett avslutat projekt?

Avslutade projekt är projekt som inte längre är aktiva. Dessa projekt har uppnått sina målsättningar och skickar inte ut uppdrag längre. Det är också omöjligt att registrera sig eller att ansluta sig till dessa projekt.Poäng beviljade av dessa projekt kommer alltid att förbli en del av ditt kombinerade BOINC-konto, förutom i det fall att din CPID ändras och blir ett annat än det du hade i det avslutade projektet. Eftersom dessa projekt inte längre uppdaterar CPID, är det omöjligt att kombinera denna statistik med ditt konto igen. Om du har ett BAM!-konto, och projektet har inkluderats i detta, kan du använda "synkronisera avslutade projekt" för att återföra projektet i din BOINC-statistik.Data och statistik från avslutade projekt förblir synligt i BOINCstats, och fryses till den situation projektet hade då det sista gången uppdaterades.


» Upp


Var hittar jag min statistik eller mitt teams statistik?

Detta är egentligen mycket enkelt:


Uppe till vänster på sidan finns ett sökfält. Skriv in ditt (team) namn och klicka Sök. De första tio träffarna från alla projekt, både användare och team, visas. Om ditt konto inte är ett av dem, gör sökningen en gång till med 'exakt fras' vald. Då hittas exakt det du skrivit in i sökfältet.


Alltså: söka efter 'Johan' utan att ha valt 'exakt fras' hittar också 'Johannes' och 'Karl-Johan' förutom 'Johan'. Söka efter 'Johan' med 'exakt fras' valt hittar endast 'Johan'.


Sökningen skiljer inte mellan gemener och versaler.


Den blå ikonen under optioner länkar dig till din detaljstatistik.


Om du inte kan hitta ditt konto, vänligen verifiera att du har beviljats minst 1 poäng i minst 1 projekt. Verifiera även (på framsidan) att projektet har uppdaterat sin statistik.

» Upp


Varför finns det reklam på BOINCstats? Jag tycker de är fula, irriterande, gör allting långsammare, etc, etc...

Att hålla BOINCstats igång är en dyr hobby. Förutom att den förbrukar mycket av min tid, behover den också pengar för servern där BOINCstats körs och för hosting + bandbredd. Reklamen täcker en del av dessa kostnader. Utan denna intäkt skulle det vara omöjligt att hålla BOINCstats online.» Upp


Varför förlorar jag poäng i BOINCstats statistiken?

När du ansluter dig till ett nytt projekt, eller återansluter dig till ett projekt som startar på nytt, kan din CPID för projektet ändras. Det tar en tid för alla projekt att reda upp sig igen. Under denna tid kan du förlora några poäng i den kombinerade statistiken, och ibland kan alla poäng gå till ett nytt konto med ny CPID.

» Upp


Varför har jag duplikata eller delade konton i BOINCstats kombinerad statistik?

Orsaken till detta är CPID, Cross Project IDentifier. Varje projekt tilldelar en ny användare en CPID. Den är delvis baserad på den epostadress du uppgav vid registreringen, delvis slumpmässig.

CPID används and BOINCstats att identifiera användaren över alla projekt.

Närhelst du ansluter dig till ett nytt projekt, för du ett nytt konto på BOINCstats därför att CPID är nytt.


För att försäkra dig om att du har bara ett BOINCstats-konto skall du:
<ul>
<li>Använda exakt samma epostadress för varje projekt.
<li>Kör åtminstone ett system med alla projekt, eller ett system med projekten A och B och ett annat med projekten B och C. Om det finns ett project som körs isolerat från andra projekt, kommer dess CPID aldrig att synkroniseras med de andra.
</ul>
När du ansluter dig till ett nytt projekt, ger detta projekt dig en ny CPID. Antingen kan denna CPID ändras till samma som i dina övriga projekt, eller de andra projekten ändras (en efter en) till den nya CPID.


Det är omöjligt för mig att manuellt modifiera dina konton för att skapa ett enda konto. Det skulle kräva alltför mycket tid att göra detta för alla. Ha tålamod och vänta, och dina konton kommer att synkroniseras och kombineras automatiskt.


En sak till, mindre viktig dock men trevlig för statistiken: använd exakt samma användarnamn i alla projekt, annars får du ett kombinerat BOINCstats användarnamn såsom 'Al Bundy @ SAH / Al Bundy @ Predictor / A. Bundy @ CPDN'.

» Upp


Varför kan jag inte posta i forumet?

Pä grund av ökande antal spam-postningar, är nya användares postningsmöjligheter begränsade. Denna begränsning tages bort när det har visats att användaren är en "riktig" BOINC -användare.

Nya användare kan bevisa att de är "riktiga" genom att lägga till projekt med poång till kontot eller genom att ansluta en maskin till BAM!
» Upp


Vart leder ikonerna som visas under optioner?

All statistik:

<img src="http://www.boincstats.com/graphics/graph.gif" alt=""> Detaljstatistik för vald användare/dator/team/land.


Användarstatistik:

<img src="http://www.boincstats.com/graphics/flags/International.gif" alt=""> Denna eller någon annan flagga leder till användarstatistiken för det landet.

<img src="http://www.boincstats.com/graphics/team.gif" alt=""> Användarstatistik för denna användares team.


Host stats:

<img src="http://www.boincstats.com/graphics/host.gif" alt=""> Alla datorer tillhörande vald dators användare.


Teamstatistik:

<img src="http://www.boincstats.com/graphics/flags/International.gif" alt=""> Denna eller någon annan flagga leder till teamstatistiken för det landet.


<img src="http://www.boincstats.com/graphics/team.gif" alt=""> Användarstatistik för valt team.


Landsstatistik:

<img src="http://www.boincstats.com/graphics/team.gif" alt=""> Användarstatistik för valt land.
<img src="http://www.boincstats.com/graphics/teams.gif" alt=""> Teamstatistik för valt land.
» Upp


Vilka är reglerna för Shoutboxen?

Följande regler och begränsningar gäller för shoutboxen:

<ul>
<li>En shout (hojtning) kan vara högst 250 tecken
<li>En shout kan inte vara tom
<li>Högst två konsekutiva meddelanden tillåts från samma IP-adress
<li>Att posta samma meddelande två gånger är förbjudet
<li>Fientligt, rasistiskt eller förolämpande språkbruk är inte tillåtet
<li>Shoutboxen är inte det rätta stället för buggrapporter. Jag svarar inte på buggar i shoutboxen.
<li>Frågor om BOINCstats/BAM! besvaras inte i shoutboxen (annars får jag svara på samma frågor om och om igen).
<li>Team-relaterade postningar är förbjudna . Det finns ett speciellt underforum för teams i BOINCstats-forumet, för alla teams.
</ul>

Missbruk av shoutboxen bemöts först med en varning. Fortsatt missbruk resulterar i blockering av IP-adressen som användes för postningen. Detta är irreversibelt.


Moderatorerna kommer att radera meddelanden som bryter mot reglerna.

» Upp


Vilka kolumner finns det i statistiken?

All statistik:

Senaste månad: visar förändringen i rangordningen (positionen) under 30 dagar.

Senaste vecka: visar förändringen i rangordningen under 7 dagar.

Senaste dygn: visar förändringen i rangordningen under 1 dag.

Pos.: position in the statistiken (beror på vald sorteringsmetod).

Totalt poäng: totalmängden poäng

Poäng dag: poäng ackumulerat under senaste dag.

Poäng vecka: poäng ackumulerat under senaste 7 dagar.

Poäng månad: poäng ackumulerat under senaste 30 dagar.

Snittpoäng: poängmedeltalet bevljat under de senaste dagarna.

Omkörning: antalet dagar som behövs för att flytta upp minst ett steg i vald statistik.

Optioner: länkar till andra tabeller eller statistik.

Jämför: visar grafisk jämförelse av valda enheter. Max 5 st!


Landsstatistik:

Befolkningsmängd: invånarantalet i valt land.

Poäng/capita: snittpoäng per invånare i valt land.

Poäng/användare: snittpoäng per användare i valt land.

Användare/capita: hur stor andel av invånarna kör BOINC.


Datorstatistik:

CPU: processorn i datorn.

st CPU: antalet processorer i datorn. Inom parentes visas antalet virtuella processorer, tack vare hyper-threading eller Dual Core -teknologier.

Operativsystem: datorns operativsystem (OS).

» Upp


Är det någon nytta med BAM! då man har endast en dator ?

Javisst! Du kan uppdatera resursandelar och inställningar till alla projekt från en och samma sida, det är enklare att ansluta sig till teams (eller att lämna team), etc...


» Upp


BAM! gör inte vad jag vill, den är bristfällig, jag tycker inte om den; var kan jag klaga ?

Ingenstans. BAM! är gratis programvara, freeware, as-is. Om du vill kan du rapportera in en bugg, eller göra förslag till förbättringar (båda sakerna kan du göra i forumet).

» Upp


BAM! hittar inte mina befintliga konton hos projekten, men jag vet att de är där.

BAM! kan endast hitta konton när epostadressen, användarnamnet och lösenordet för projektet är identiska med dem för BAM!. Kontrollera desaa hos projektet, och modifiera om nödvändigt.

» Upp


Betyder namnet BAM! att det har utvecklats av Berkeley BOINC teamet ?

Nej. BAM! har utvecklats av BOINCstats teamet.
» Upp


Efter att anslutit mig till BAM kan jag inte avkoppla mig från projekt. Klienten säger "Detta projekt måste avkopplas genom att använda Account Manager webbsajten". Vad skall jag göra?

Du skall logga in till ditt BAM-konto, och sedan gå till motsvarande datorsida, avvälj i boxen bredvid projektet och klicka "Inställ". Sedan uppdatera din klient från BAM.

» Upp


Ersätter BAM! helt BOINC Manager ?

Nej. BOINC Manager är fortsättningsvis nyttig för att kolla hur arbetsenheterna framstiger, att pausa projekt, att blockera nya arbetsenheter, inaktivera nätverksaccess och för många andra ting.

» Upp


Hur får jag mitt CPID?

Ditt CPID sätts automatiskt av BAM!. Det är dock ingen kontinuerlig process. En gång i timmen kontrolleras alla konton utan CPID. Om något av dina projekt har ett CPID så får ditt BAM!-konto också ett. Om du har flera CPID's, används det oftast förekommande. Endast CPID för projekt som du har adderat till ditt BAM!-konto kontrolleras.

Det är inte möjligt att manuellt ge ett CPID.
» Upp


Hur kan ett team deltaga i en team-utmaning?

Teamets grundare kan skriva in sitt team i en utmaning.Teamets grundare (här på BOINCstats) är den som grundat teamet i de flesta projekt. För att kolla vem som är grundaren kan di finna ditt team på <a href="http://boincstats.com/se/page/profiles">profile pages</a> och gå till profilen. Grundaren finns noterad på teamets profilsida.Teamgrundaren har en extra sektion i hans/hennes BAM!-menu (Teamgrundare) och i denna sektion finnes Utmaningarna. När du är i denna sektion, torde allt vara självförklarande.Teamgrundare utnämns i en automatisk procedur, han/hon kan inte utnämnas manuellt! Om ditt team har ett separat admin-konto, kan du skapa ett BAM!-konto för denna administratör på samma sätt som för en normal användare (alltså med samma email och lösen). Inkludera alla projekt men koppla inte maskiner och använd inte andra funktioner än teamrelaterade funktioner. Detta konto linkas inte till någon statistik, endast till teamet, och den visas som teamgrundare och kan sålunda användas för att teamet kan deltaga i utmaningar.Samlande/uppdatering av användarinformation inkluderande data om teamgrundare görs en gång per vecka, under natten mellan lördag och söndag! Bara en gång i veckan för det är mycket betungande för projektservrarna.
» Upp


Hur kan jag hjälpa till ?

Genom att göra en liten donation (detta bidrar till att betala för hostingen (co-location) av servrarna, eller att uppgradera till effektivare servrar vid behov), eller genom att översätta BOINCstats till ett annat språk.

» Upp


Hur ofta kontaktar min klient BAM ?

BAM tilldelar datorn en uppkopplingstid. Efter första kontakten är intervallet 60 sekunder, och efter det 24 timmar.

» Upp


Jag har av misstag adderat ett felaktigt projektkonto till mitt BAM!-konto.

Ta bort detta projekt från ditt BAM!-konto (du kan göra detta på sidan "Projektlista&quot och vänta tills alla dina datorer har kopplat loss från projektet.

Gå till projektets webbsajt och modifiera kontouppgifterna (epostadress) för det felaktiga kontot. Nu kan BAM! inte mera koppla detta konto till ditt BAM!-konto. Nu kan du modifiera kontouppgifterna med det korrekta projektkontot så att BAM! kan koppla till detta konto.

Slutligen gå till sidan "Anslut till projekt" och låt BAM! söka upp det existerande kontot.

» Upp


Jag har tappat mitt lösenord/inloggningsinfo. Finns det någon möjlighet att söka fram det?

Javisst. Försök logga in till BAM!. När kontoinformationen inte matchar, kommer det upp en textruta där du skall ge din epostadress (den du registrerade dig med till BAM!) och din kontoinformation kommer att skickas till denna epostadress.

» Upp


Jag har uppdaterat BAM, uppdaterat datorn från BAM, men inställningarna är fortfarande de gamla. Varför?

Inställningarna uppdateras inte direkt från BAM. BAM uppdaterar inställningarna till projekten och sedan för klienten uppdaterade inställningar från projektet.
För att uppdatera inställningarna till klienten efter att du modiferat dem i BAM, skall du klicka "Spara till projekt". Sedan skall du uppdatera ett projekt (vilket som helst) från BOINC Manager och du mottager de uppdaterade inställningarna.

» Upp


Jag kan inte logga in.

Försäkra dig om att du loggar in med användarnamn och lösenord, INTE epost-adress och lösenord!

Om du fortsättningsvis inte kan logga in, försök återvinna ditt lösenord: hitta texten "Problem med inloggning?" högst uppe på denna sida och klicka på den.

Om återvinning av lösenordet säger att användarnamn eller epost inte kan hittas, eller om du inte får återvinngsmeilet, då skall du försäkra dig om att du verkligen har ett användarkonto på BOINCstats/BAM!. Att finnas i statistiken betyder inte att man har ett BOINCstats/BAM! -konto; det måste skapas separat!
» Upp


Kan jag använda BAM! fastän jag inte är medlem av BOINCstats teamet?

Javisst!
» Upp


Måste jag frånkoppla klienten från alla mina projekt innan jag kan koppla upp den till BAM ?

Ingalunda. BAM! upptäcker vilka projekt klienten är kopplad till, och adderar sedan denna information till datorkontot.

» Upp


När borde jag förnya min CPID?

Om du förnyar din CPID, förnyas den endast i BAM!. Ingenting ändras i projekten! Det enda syftet med att förnya är att återsynkronisera din CPID med den mest använda CPID i din statistik. Det fixar INTE en splittad CPID!
» Upp


När jag klickar på CPID-länken på datorsidan får jag meddelandet: "Datorn existerar inte i BOINC-statistiken eller har inga poäng". Men min dator har poäng.

Varje gång klienten anslutes till ett nytt projekt genereras ett nytt dator-CPID. denna dator-CPID skickas sedan till alla projekt. Projekten kommer sedan att inkludera denna nya CPID in deras följande XML-utdrag och BOINCstats plockar upp det i samband med följande uppdatering. Alltså behövs det minst ett dygn innan all statistik är synkroniserad.

» Upp


Om man blir BAM! användare blir man då också medlem i BOINCstat teamet?

Nej! Du väljer själv vilket team du vill höra till och det ändras inte när du börjar använda BAM!.
» Upp


Vad betyder AMS ?

Account Management System, kontohanteringssystem
» Upp


Vad betyder BAM ?

BOINC Account Manager - BOINC kontohanterare
» Upp


Vad betyder status ansluten/ansluter/frånsluten/frånsluter ?

ansluten - datorn är f.n. ansluten till detta projekt

ansluter - datorn kommer att bli ansluten till detta projekt under följande kontakt med BAM

frånsluten - datorn är inte ansluten till detta projekt

frånsluter - datorn kommer att losskopplas från detta projekt under följande kontakt med BAM
Om status är 'frånsluter' ('ansluter') kan du återkalla operationen om väljer (avväljer) motsvarande box och klickar "Sätt".
» Upp


Vad händer med datorer som inte längre kör BOINC ?

Dessa datorer kan raderas från datorlistan. Datorer som inte haft kontakt med BAM i över en månad tas bort automatiskt.

» Upp


Varför får jag meddeleandet "Inkorrekt respons från projektet" i samband med en aktion i BAM!?

Inte alla projekt har den senaste versionen av BOINC -serverkoden installerad på sin server. Om de använder åldrig programkod, kan de kanske inte korrekt behandla förfrågan från BAM och svarar med felaktiga resultat.

» Upp


Weak Authenticator

Varje BAM! -konto har en weak authenticator, "svag validerare". Den som har en svag validerare kan länka datorer till ditt konto, men kan inte logga in till kontot eller modifera det. Detta är ändamålsenligt när du vill installera BOINC på publika datorer eller om du vill låta någon utföra jobb åt dig utan att ge access till ditt konto.När en maskin är länkad genom svag validerare, kan man endast länka till projekt som stöder svag validerare. Ditt BAM! -konto måste även känna till projektets svaga validerare. (BAM! försöker importera okända svaga validerare med regelbundna intervaller, det är inte nå't du kan påverka).Om du vill länka en maksin till BAM! genom svag validerare, använd den svaga valideraren istället för användarnamn och lämna lösenordet tomt när användarinformation efterfrågas.Du kan finna din svaga validerare för BAM! på din BAM! -kontosida.

» Upp